در چاپ پارچه فاخر چاپ عکس و طرح دلخواه روی تیشرت با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت در زمان کوتاه قابل انجام می باشد.